Presentació

El Futur d’Europa

Europa esdevé cada vegada més el motor clau en la sortida de la crisi econòmica i el lloc comú on ens acabarem trobant per dirimir gran part dels debats iniciats en l’àmbit econòmic, financer, social i polític dels propers anys. La reflexió al voltant del futur d’Europa en un any d’eleccions a Itàlia i Alemanya, com a casos paradigmàtics, és el preludi, al seu torn, del debat polític que suscitaran les eleccions europees del primer trimestre de 2014. La confrontació ideològica i tècnica en l’àmbit de la democràcia i la generació d’institucions polítiques europees permetran complementar el debat tècnic i polític actualment present en l’àmbit econòmic.

La necessitat d’un debat expert, reflexiu i contrastat ha de propiciar que el gran públic s’aproximi a la realitat europea omplint el buit que va de les converses de cafè de Steiner a tecnicismes propis de les discussions en el si de les institucions de la Unió. Europa ens interpel·la i és al mateix temps la clau de futur. Cal escoltar i contrastar opinions per saber el camí que caldrà traçar en uns anys clau per al futur polític i econòmic de les seves institucions, que són, ja ara, d’influència central en les nostres vides.