Diàleg 1

1. L’economia espanyola en l’era de la globalització.

Espanya ha passat de ser l’economia més protegida d’Europa a ser una de les economies més obertes i exposades a la competència internacional. L’entrada a les Comunitats Europees i l’accés a la Unió Monetària han canviat radicalment l’entorn macroeconòmic.
En aquest nou context com pot la nostra economia afrontar nous reptes com la presència de nous competidors globals com els països BRIC?

2. L’economia espanyola afronta els nous reptes enfront de l’exterior sense eines tan fonamentals com la política monetària i la política de tipus de canvi. Com afrontar els desequilibris exteriors en aquest nou entorn de política macroeconòmica

3. La qüestió de la competitivitat de l’economia espanyola i el problema de la manca de creixement de la productivitat.

Espanya és una economia que s’ha mantingut força estable la seva quota de mercat en el comerç internacional, malgrat l’escàs creixement de la productivitat.
Com s’explica l’èxit del patró exportador tot i no disposar d’un nombre molt alt d’empreses multinacionals autòctones?
Les noves empreses multinacionals espanyoles han fet una gran aposta per la presència en mercats exteriors com Amèrica Llatina. El volum d’inversions a l’exterior ha pogut condicionar la intensitat de capital a l’interior del economia espanyola?
La consolidació d’empreses multinacionals a partir de monopolis naturals a Espanya ha generat excedents que s’han convertit en exportació d’excedents de capitals. Les sortides de capital vénen acompanyades de retorn “. Es justifiquen aquestes sortides de capital?
Hi ha alguna relació entre la baixa intensitat de capital i l’exportació de capital a través de les multinacionals?

4. El paper de les regions exportadores tradicionals i el problema de l’especialització productiva en activitats de baixa productivitat.

La presència d’un relativament ampli conjunt de PIME en l’economia productiva és o no un factor condicionant del model de productivitat?

5. Com podem competir amb països de de centre i est d’Europa si el nostre nivell salarial és més alt? Quins són els factors de productivitat industrial?

6. El problema de la productivitat i la globalització: hem perdut productivitat agregada, però i en els sectors industrials? Perquè hem guanyat posicions en termes de comerç exterior. Hem perdut o guanyat?

7. La crisi financera internacional. Com respondre al problema de l’excés d’endeutament privat i al mateix temps créixer? Per quin motiu hi ha un baix interès per part dels mercats financers internacionals en l’economia espanyola?
És possible desendeudarse amb l’exterior i créixer? Sota quines condicions?

Aquesta entrada ha esta publicada en Economia. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.