Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Premis i Beques

« índex
La Fundació Ernest Lluch obre una convocatòria general biennal d’ajut a la recerca per tal de promoure treballs adreçats a l’estudi i la investigació de biografies i catalogació de l’obra de compositors dels segles XVII-XIX, període objecte del treball acadèmic i dels interessos intel·lectuals d’Ernest Lluch.

La convocatòria de la Beca de Recuperació del Patrimoni Musical s’adreça a musicòlegs, comentaristes musicals, llicenciats de les Facultats d’Humanitats, titulats de les Escoles Superiors de Música i a tots els estudiosos de la música en general.

III Beca Ernest Lluch de Recuperació del Patrimoni Musical (biennal) 2010

CIMG0075web0.JPG
La Fundació Ernest Lluch ha convocat la 3a edició de la Beca Ernest Lluch de Recuperació del Patrimoni Musical (beca biennal).
Recerca premiada: Francesc Xavier Andreví i Castellà, clergue català i músic enciclopèdic amb tarannà cosmopolita i projecció internacional, de Glòria Ballús i Antonio Ezquerro.

Bases:

En aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes de recerca a l’entorn de figures de compositors catalans que hagin treballat també a Espanya o en altres països.

Els projectes hauran de ser inèdits i viables i hauran de versar sobre compositors que no hagin estat biografiats, preferentment de l’àmbit lingüístic català però sense excloure’n d’altres que puguin justificar la seva relació amb l’àmbit geogràfic i cultural de la Corona d’Aragó i fins i tot de l’austracisme.

Documentació que cal presentar amb la sol•licitud:

• Currículum Vitae de l’aspirant on, entre d’altres, s’indiquin el recorregut professional, les publicacions i l’expedient acadèmic en cas que el sol•licitant ho consideri oportú.
• Memòria del projecte a desenvolupar: compositor, fons, finalitat, terminis de desenvolupament del treball que no podrà superar l’any i tots aquells requisits i peculiaritats que es considerin importants.

Terminis i condicions:

• El termini de presentació de les sol•licituds queda obert des del moment de la convocatòria, el 4 d’octubre de 2010 i fins el 19 de novembre de 2010.
• La proposta cal remetre-la per correu electrònic abans del divendres 19 de novembre de 2010, a: secretaria@fundacioernestlluch.org. Si s’inclou material annexe, la documentació requerida es pot enviar per correu postal a la seu de la Fundació: carrer Santa Eulàlia 66-80, 08340 Vilassar de Mar, fent constar en el sobre Convocatòria Beca Ernest Lluch de Recuperació del Patrimoni Musical
• Els sol•licitants es comprometen a acceptar la resolució de la comissió d’avaluació, que en cap cas no serà revocada.
• Amb l’adjudicació de la beca es subscriurà un conveni on s’especificaran les obligacions i les condicions que hauran de complir les diferents parts.
• La Beca pot declarar-se deserta en cas que així ho consideri oportú l’organització.
• El termini per a la realització de la recerca serà d’un any. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor.
• La dotació prevista atès que no s’estableixen incompatibilitats amb altres activitats remunerades serà de 4.000 euros. S’efectuarà un primer pagament del 50% el moment de la signatura del conveni (1 de gener del 2011) El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca (31 de desembre 2011). El premi està subjecte a la retenció que correspongui segons la legislació vigent de Propietat intel•lectual.
• En relació a la preparació de partitures i d’acord amb l’escrit de l’apartat de descripció “El treball haurà d’incloure la preparació d’un nombre raonable de partitures per a la seva potencial interpretació”, la Fundació Ernest Lluch vetllarà perquè aquestes partitures siguin interpretades públicament.
• En relació a la publicació de la recerca resultant, la Fundació Ernest Lluch no es compromet a la seva edició. Tanmateix, la Fundació Ernest Lluch informa als candidats que manté un vincle de col•laboració amb el Centre Robert Gerhard per a la promoció i difusió del patrimoni musical català, per tal de procedir, si s’escau i amb previ acord de les parts implicades, a la publicació de la recerca.

Atorgament/Lliurament:

La comissió cultural de la Fundació Ernest Lluch, constituïda com a jurat de la Beca Ernest Lluch de Recuperació del Patrimoni Musical, ha acordat concedir l’ajut d’aquesta tercera convocatòria a la proposta “Francesc Xavier Andreví i Castellà, clergue català i músic enciclopèdic amb tarannà cosmopolita i projecció internacional”, de Glòria Ballús i Antonio Ezquerro.

L'acte públic d’atorgament de la Beca, que tindrà lloc el proper dimarts 21 de desembre de 2010 a les 19.00h, a l’auditori del Museu d’Història de Catalunya (Plaça Pau Vila 3, Barcelona), en un acte que es durà a terme conjuntament amb la Comissió Acadèmica de la Fundació Ernest Lluch per tal de concedir també, la Beca de Recerca Ernest Lluch.

Premi:

4.000 €

Termini de recepció de sol.licituds:

TANCAT. El termini de presentació de les sol•licituds es tancarà el proper divendres 19 de novembre de 2010.