Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Premis i Beques

« índex

II 2008

La convocatòria de la Beca de Recuperació del Patrimoni Musical s’adreça a musicòlegs, comentaristes musicals, llicenciats de les Facultats d’Humanitats, titulats de les Escoles Superiors de Música i a tots els estudiosos de la música en general.
La convocatòria de la Beca de Recuperació del Patrimoni Musical s’adreça a musicòlegs, comentaristes musicals, llicenciats de les Facultats d’Humanitats, titulats de les Escoles Superiors de Música i a tots els estudiosos de la música en general.
La Fundació Ernest Lluch obre una convocatòria general biennal d’ajut a la recerca per tal de promoure treballs adreçats a l’estudi i la investigació de biografies i catalogació de l’obra de compositors dels segles XVIII i XIX, període objecte del treball acadèmic i dels interessos intel·lectuals d’Ernest Lluch. En aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes de recerca a l’entorn de la figura de Ferran Sor i coetanis. Els projectes hauran de ser inèdits i viables i es dirigiran a compositors que no hagin estat biografiats preferentment de l’àmbit lingüístic català però sense excloure’n d’altres que puguin justificar la seva relació amb l’àmbit geogràfic i cultural de la Corona d’Aragó i fins i tot de l’austriacisme.

Bases:

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud: 
• Currículum Vitae de l’aspirant on, entre d’altres, s’indiquin el recorregut professional, les publicacions i l’expedient acadèmic en cas que el sol·licitant ho consideri oportú.
• Memòria del projecte a desenvolupar: compositor, fons, finalitat, terminis de desenvolupament del treball que no podrà superar l’any i tots aquells requisits i peculiaritats que es considerin importants. 

Terminis i condicions: 
• El termini de presentació de les sol·licituds queda obert des del moment de la convocatòria, el 1 de setembre de 2008 fins el 7 de novembre de 2008.
 • Cal remetre la proposta a la seu de la Fundació adreçada a: Convocatòria Beca Ernest Lluch de Recuperació del Patrimoni Musical (carrer Sant Jaume 38-40 baixos/ 08340 /Vilassar de Mar); o per correu electrònic a: secretaria@fundacioernestlluch.org. 
• Els sol·licitants es comprometen a acceptar la resolució de la comissió d’avaluació, que en cap cas no serà revocada.
• Amb l’adjudicació de la beca es subscriurà un conveni on s’especificaran les obligacions i les condicions que hauran de complir les diferents parts.
• La Beca pot declarar-se deserta en cas que així ho consideri oportú l’organització. 
• El termini per a la realització de la recerca serà d’un any. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor. 
• La dotació prevista atès que no s’estableixen incompatibilitats amb altres activitats remunerades serà de 8.000 euros. S’efectuarà un primer pagament del 50% el moment de la signatura del conveni (1 de gener del 2009) El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca (31 de desembre 2009). El premi està subjecte a la retenció que correspongui segons la legislació vigent de Propietat intel•lectual. • La Fundació Ernest Lluch vetllarà per la publicació de la recerca i n’estudiarà la viabilitat. En cas afirmatiu, obtindrà per part de l’autor els drets d’explotació per un termini de temps limitat com així s’especificarà en el conveni de col·laboració que firmaran ambdues parts.

Atorgament/Lliurament:

En un acte públic celebrat el passat 16 de desembre de 2008. es va lliurar la II Beca Ernest Lluch de Recuperació de Patrimoni Musical a Josep M. Gregori i Jordi Rifé, pel treball: Tomàs Milans i Godayol (Canet de Mar, 1672 - Girona, 1742), Biografia i obra compositiva.

Premi:

Dotació de 8.000 euros

Termini de recepció de sol.licituds:

FORA TERMINI.El termini de presentació de les sol·licituds va cloure el passat divendres 7 de novembre de 2008