Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Premis i Beques

« índex
La Fundació Ernest Lluch obre una convocatòria general biennal d’ajut a la recerca per tal de promoure treballs adreçats a l’estudi i la investigació de biografies i catalogació de l’obra de compositors dels segles XVII-XIX, període objecte del treball acadèmic i dels interessos intel·lectuals d’Ernest Lluch.

La convocatòria de la Beca de Recuperació del Patrimoni Musical s’adreça a musicòlegs, comentaristes musicals, llicenciats de les Facultats d’Humanitats, titulats de les Escoles Superiors de Música i a tots els estudiosos de la música en general.

I Beca Ernest Lluch de Recuperació del Patrimoni Musical (biennal) 2006

La convocatòria del Premi de Recuperació del Patrimoni Musical s’adreça a musicòlegs, comentaristes musicals, llicenciats de les Facultats d’Humanitats, titulats de les Escoles Superiors de Música: Esmuc, Conservatori Superior del Liceu sense fer distinció d’edats.
La convocatòria del Premi de Recuperació del Patrimoni Musical s’adreça a musicòlegs, comentaristes musicals, llicenciats de les Facultats d’Humanitats, titulats de les Escoles Superiors de Música: Esmuc, Conservatori Superior del Liceu sense fer distinció d’edats.
La Fundació Ernest Lluch obre una convocatòria general bianual d’ajut a la recerca per tal de promoure treballs adreçats a l’estudi i la investigació de biografies de compositors que no en tinguin dels segles XVIII-XIX, període objecte del treball acadèmic i dels interessos intel•lectuals d’Ernest Lluch. Els projectes hauran de ser inèdits i viables i es dirigiran preferentment a compositors de l’àmbit lingüístic català però sense excloure’n d’altres que puguin justificar la seva relació amb l’àmbit geogràfic i cultural de la Corona d’Aragó i fins i tot de l’austriacisme.

Bases:

Documentació que cal presentar amb la sol.licitud
  • Currículum Vitae de l’aspirant on d’entre altres s’indiquin el recorregut professional, les publicacions i l’expedient acadèmic en cas que el sol.licitant ho consideri oportú.
  • Memòria del projecte a desenvolupar: compositor, fons, finalitat, terminis de desenvolupament del treball que no podrà superar l’any i tots aquells requisits i peculiaritats que es considerin importants. Termini de presentació
  • El termini de presentació de les sol.licituds queda obert des del moment de la convocatòria, el 15 de juny de 2006., fins el 15 de novembre de 2006
  • Cal remetre la proposta a la seu de la Fundació adreçada a Convocatòria Premi de Recuperació del Patrimoni Musical Ernest Lluch per correu ordinari al carrer Sant Jaume 38-40 baixos, 08340 Vilassar de Mar o per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org Adjudicació del Premi
  • Els sol.licitants es comprometen a acceptar la resolució de la comissió d’avaluació, que en cap cas no serà revocada.
  • Amb l’adjudicació del premi es subscriurà un conveni on s’especificaran les obligacions i les condicions que hauran de complir les diferents parts.
  • El Premi pot declarar-se desert en cas que així ho consideri oportú l’organització. Terminis i dotació
  • El termini per a la realització de la recerca serà d’un any. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor.
  • La dotació prevista atès que no s’estableixen incompatibilitats amb altres activitats remunerades serà de 10.000 euros. S’efectuarà un primer pagament del 50% el moment de la signatura del conveni. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca . El premi està subjecte a la retenció que correspongui segons la legislació vigent Propietat intel.lectual
  • La propietat intel.lectual del treball final serà del seu autor. La Fundació Ernest Lluch que es compromet a editar-lo, en tindrà els drets d’explotació per un termini de temps limitat que s’especificarà en el conveni.

Atorgament/Lliurament:

Josep Joan Dolcet i Rodríguez tema:“Domènec Terradellas, un compositor europeu”

Premi:

Dotació de 10.000 euros

Termini de recepció de sol.licituds:

El termini de presentació de les sol•licituds queda obert des del moment de la convocatòria, el 15 de juny de 2006 fins el 15 de novembre de 2006.