Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

13 línies

« índex

VETLLAR PER L'EDUCACIÓ.  UN REPTE DE TOTS  Pensar en el futur dels nostres municipis, és pensar en els infants i adolescents d’avui per tal que esdevinguin individus lliures i ciutadans responsables. Ara bé, l’educació al nostre país és t

VETLLAR PER L'EDUCACIÓ
  • 

	VETLLAR PER L'EDUCACIÓ.  UN REPTE DE TOTS

 Pensar en el futur dels nostres municipis, és pensar en els infants
i adolescents d’avui per tal que esdevinguin individus lliures i
ciutadans responsables. Ara bé, l’educació al nostre país és
t

VETLLAR PER L'EDUCACIÓ.  UN REPTE DE TOTS

 Pensar en el futur dels nostres municipis, és pensar en els infants i adolescents d’avui per tal que esdevinguin individus lliures i ciutadans responsables. Ara bé, l’educació al nostre país és també una qüestió que preocupa, i que ens implica i ens interroga com a societat i especialment en l’àmbit local, que atén des de la proximitat les incerteses múltiples i diverses que genera l’entorn educatiu: la segregació escolar, el fracàs escolar, la qualitat docent, la transmissió de valors, la conciliació laboral i personal o la responsabilitat municipal en la gestió educativa, per citar-ne algunes. Catalunya és un país amb importants desequilibris ja sigui pel que fa a la distribució de la densitat demogràfica, o per l’existència de zones que reben un flux important de població nouvinguda respecte d’altres on aquesta és percentualment més baixa. L’administració educativa s’ha d’estructurar adequadament en el territori per donar desposta a aquesta diversitat, també des de la proximitat, i el paper dels municipis és, en aquest, sentit cabdal. Tanmateix, tenen capacitat real operativa els municipis per a desenvolupar estratègies educatives en els àmbits on aquestes estan descentralitzades? Quins són els mecanismes de control de les competències descentralitzades per part de le Generalitat? Es garanteix l’equitat i la cohesió educativa entre territoris o hi ha possibilitat de trobar territoris més potents que d’altres educativament per l’acció local municipal? Quin és el rol dels municipis en el marc de la Llei d’Educació de Catalunya? O per anar a temes concrets que preocupen: en quin punt ens trobem respecte la segregació escolar al nostre territori i quina n’és la resultant en el context local?

Totes aquestes questions varen ser debatudes el passat 12 de març en la tercera edició de la Jornada sobre Municipis centrada en Educació i Món local: Competències, capacitats i reptes, i que va reunir a experts i responsables municipals en el que fou una trobada descriptiva, d’anàlisi i reflexió sobre l’esdevenidor del sector educatiu a Catalunya.