Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

13 línies

« índex

Parlem de societat del benestar, parlem del sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència


  • Imatge1.jpg
A finals de 2006 es va promulgar la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, creant-se el 2007 el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD). Aquesta llei va suposar un avanç social de primera magnitud en l'àmbit dels drets ciutadans, que havia de acompanyar-se d'un canvi estructural a gran escala en l'organització de l'assistència en les cures de llarga durada, considerant-se com el quart pilar de l'Estat de Benestar d'Espanya. No obstant això, la crisi econòmica, els problemes de finançament, estratègics i organitzatius dels primers anys, així com els canvis demogràfics i socials que s'estan produint a tot Europa i als països de l'OCDE suposen un autèntic repte per a la construcció d'un sistema solvent que sigui capaç de donar resposta a les expectatives generades i a les demandes socials presents i futures.

Cal doncs, abordar, des d'una perspectiva multidisciplinària, la situació actual del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència des de diverses dimensions d'anàlisi. Per tant, convé tractar a fons qüestions i aspectes com les diferències que hi ha entre els sistemes de cures de llarga durada existents a Europa; els aspectes relatius al finançament del SAAD a Espanya; el paper que juguen les cures prestades per les famílies; la coordinació entre els serveis sanitaris i les atencions de llarga durada.

Amb aquest objectiu ambiciós però ben acotat  es realitzarà enguany un nou "Encuentro Ernest Lluch" en el marc dels cursos d'estiu de la UIMP, a Santander.El públic al qual va dirigit el curs abasta des d'estudiants de postgrau interessats en ampliar coneixements sobre el sistema de cures de llarga durada en tots els seus vessants, a professionals i decisors dels àmbits públic i privat del camp sociosanitaris, associacions de pacients i investigadors amb interès en el tema tractat (+ info sobre el curs, aquí).